Co określa umowa deweloperska.

Co określa umowa deweloperska i jakie zapisy w niej znajdziemy, kupując dom na sprzedaż w Pruszkowie i okolicach.

Kiedy znalazłam idealną inwestycję – dom w Pruszkowie i okolicach  i umówiłam się na cenę, która mi odpowiada przyszedł czas na umowę deweloperską. Kolejny raz okazało się, że nawet nie mam pojęcia jak ma to wyglądać. Podzielę się swoją wiedzą, aby Państwo mieli zarys co powinna zawierać. 

Umowa deweloperska to umowa na podstawie, której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa:

 • odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub
 • użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub
 • własności domu jednorodzinnego posadowionego na nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa.

Brzmi to trochę skomplikowanie, więc postaram się trochę rozjaśnić temat. Co powinna zawierać umowa.

Umowa deweloperska jest obowiązkowo zawierana przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Powinna zawierać w szczególności następujące elementy:

 1. dane stron umowy, datę i miejsce jej zawarcia,
 2. cenę mieszkania lub domu,
 3. informacje o działce, na której będzie realizowana inwestycja mieszkaniowa (nr księgi wieczystej, stan prawny, obciążenia),
 4. informację o usytuowaniu domu lub bloku mieszkaniowego w obrębie działki oraz o położeniu mieszkania w budynku wielorodzinnym,
 5. określenie cech, parametrów technicznych mieszkania oraz standardu prac wykończeniowych,
 6. określenie powierzchni i rozkładu pomieszczeń,
 7. termin przeniesienia na nabywcę prawa własności mieszkania,
 8. harmonogram i wysokość wpłat dokonywanych przez nabywcę na rzecz dewelopera,
 9. informacje o mieszkaniowym rachunku powierniczym (nr rachunku, zasady dysponowania zgromadzonymi na nim środkami, koszty obsługi rachunku),
 10. informacje na temat gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
 11. numer pozwolenia na budowę,
 12. termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,
 13. określenie zasad odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych środków,
 14. określenie wysokości kar umownych i odsetek,
 15. informacje o sposobie pomiaru powierzchni mieszkania,
 16. oświadczenie kupującego o odbiorze prospektu informacyjnego,
 17. termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze mieszkania lub domu,
 18. informację o zgodzie banku na bez obciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę
 19. zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na kupującego.

Danych, które są istotne w umowie jest sporo. Ważne jest skrupulatne przeanalizowanie treści umowy jeszcze przed jej podpisaniem. Powodzenia życzę;)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *