Co to jest akt notarialny i co powinien zawierać ?

Najtrudniejsze już za mną. Obejrzałam sporo inwestycji, przeprowadziłam wiele rozmów, dostałam kredyt i w końcu mam wymarzony dom. Teraz już z górki. Został mi tylko akt notarialny. Właściwie co to jest oraz co powinien zawierać. 

Dla mnie zawsze to było kilkanaście stron trudnego języka z pieczątkami odczytany na głos. Jest to jednak istotna sprawa przy kupnie domu, ponieważ tam zawiera się istotne informację kto będzie nowym właścicielem domu, jakie są terminy oraz jak będzie sfinansowane kupno.

 

Ale od początku…

Akt notarialny podpisuje u notariusza. Oczywiście sama go wybieram, ale również mogę skorzystać z polecenia dewelopera jeśli chodzi o notariusza. Koszty za akt ponoszę ja. Zawsze mogę spróbować się dogadać z deweloperem i wtedy zapłacimy po połowie. Akt notariusz odczytuje na głos. Każda ze stron musi podpisać i zaparafować każdą kartkę. Muszę zweryfikować czy nie ma tam jakiś literówek i wszystkie dane są poprawne. 

Prawidłowo skonstruowany akt notarialny musi zawierać:

  • dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu
  • miejsce sporządzenia aktu
  • imię i nazwisko, i siedzibę kancelarii notariusza
  • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych oraz nazwę i siedzibę osób prawnych (firmy) biorących udział w akcie, imiona i nazwiska, i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych (pełnomocnicy, przedstawiciele firmy)
  • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty
  • stwierdzenie – na żądanie stron – faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty, podpisany
  • podpisy biorących udział w akcie
  • podpis notariusza

Akt notarialny to dokument, który daje mi przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Jednak brak istotnych danych na dokumencie może doprowadzić do jego unieważnienia.

Dokumenty obejmujące czynności notarialne notariusz przechowuje przez 10 lat od ich sporządzenia, a następnie przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *