Zmiany w planie budowlanym w 2020

 

Co roku widzę zmiany wprowadzane na każdej płaszczyźnie. Z racji tego,że chce kupić dom interesuje się dość mocno wszystkim co związane z budową, sprzedażą domu w Ożarowie i okolicach. W 2020 również będą zmiany w prawie budowlanym.

Ustawa przewiduje kilka ułatwień:

 • Szybsze uzyskanie pozwolenia na budowę:
Będzie preferowana uproszczenie procesu inwestycyjno -budowlanego przez zmianę przepisów proceduralnych. Dzięki temu procedura ulegnie kilkukrotnemu przyspieszeniu. Zlikwidują dla nas niektóre zbędne obowiązki oraz zostaną doprecyzowane przepisy, które budzą wątpliwości.

Według nowej procedury projekt budowlany zostanie skrócony do trzech głównych części projektu:

 • zagospodarowania działki lub terenu,
 • architektoniczno -budowlanego,
 • technicznego.

Nie będę musiała dołączać w całości projektu do wniosku. Obowiązek będzie dotyczyć projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu  architektoniczno-budowlanego.

Projekt techniczny może być dostarczony przy zgłaszaniu zakończenia robót albo składania wniosku na użytkowanie. Niezbędne wtedy będą 3 kopie uproszczonego projektu budowlanego , gdzie wcześniej musiałabym złożyć 4.

 • Inwestycje niewymagające zgłoszenia i pozwolenia

Uzyskanie pozwolenia na budowę wcześniej opóźniał postęp prac. 

Uzyskaniem pozwolenia lub zgłaszaniem robót nie będą musiała składać jeśli chcę zrealizować jedną z następujących inwestycji:

 • montaż instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku,
 • montaż naziemnych tarasów przydomowych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m²,
 • urządzenia melioracji wodnej,
 • obiekty małej architektury w przestrzeni publicznej (np. huśtawki),
 • wpłatomaty,
 • biletomaty,
 • automaty sprzedające,
 • paczkomaty i inne automaty przechowujące przesyłki,
 • automaty do wykonywania innych usług o wysokości nieprzekraczającej 3 m.

Pomimo zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłaszania robót budowlanych spowoduje przyspieszenie pracy urzędów.

 • Prostsza legalizacja samowoli budowlanej

Do tej pory na legalizację  obiektów bez pozwolenia mogłam liczyć jedynie jeśli przedstawiłabym ich zgodność z planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy. Od tego roku, jeśli użytkowałabym co najmniej 20 lat oraz sporządzono ekspertyzę techniczną oraz ekspertyzę geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej.

 • Nowy termin stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę

W 2020 roku doczekam się wprowadzenia granicznego terminu, po którym nie będzie możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. Obecnie wprowadzono 5-letni termin na stwierdzenie nieważności decyzji. 

 • Większe bezpieczeństwo pożarowe budynków w 2020 roku

W 2020 zaostrzą przepisy przeciwpożarowe dla budynków lub ich części, których sposób użytkowania uległ zmianie. 

 • Zmiany w programie „Czyste Powietrze” w 2020 roku

W programie chodzi o ułatwienie przyłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Projektant będzie musiał sprawdzić czy jedno i wielorodzinne budynki można podłączyć do istniejących sieci ciepłowniczej. Jeśli tego nie zgłoszę i zrobię będzie mnie to kosztować 500 zł kary za każdy dzień zwłoki.  

W 2020 nie będzie można pobrać opłaty za wydanie  warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Długo nad tymi zmianami pracował rząd, aż w końcu weszło w życie. Liczne zmiany w prawie budowlanym wzbudza dużo kontrowersji. Na pewno ułatwi mi to kontrolę nad budową oraz przyspieszenie całej biurokracji, która nie jest łatwa.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *